Πληροφορίες

4 χρόνο πριν

0 Συνδρομητές

Ελλάδα

Αναφορά Δέσποινα

Πρόσφατοι συνδρομητές

Κανένας συνδρομητής

Μεταφορτώσεις (79)
 • A letter a story | The Beautiful Clock (Omega) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Har...

  από Δέσποινα 59 Προβολές
 • A letter a story | The Superb Sleepy Boy (Ypsilon) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel, Sophia Mandouvalou Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Di...

  από Δέσποινα 55 Προβολές
 • A letter a story | The Wild Drum (Tau) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Har...

  από Δέσποινα 49 Προβολές
 • A letter a story | The Blabbering Slipper (Pi) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Har...

  από Δέσποινα 43 Προβολές
 • A letter a story | The Dreamer Mountaineer (Omicron) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Har...

  από Δέσποινα 37 Προβολές
 • A letter a story | The Shy Tomato (Ny) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Cha...

  από Δέσποινα 28 Προβολές
 • A letter a story | The Little Monkey (Mi) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel, Sophia Mandouvalou Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Di...

  από Δέσποινα 40 Προβολές
 • A letter a story | The Gasping Bus (Lambda) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Har...

  από Δέσποινα 27 Προβολές
 • A letter a story | Three Skinny Candies (Kappa) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Har...

  από Δέσποινα 37 Προβολές
 • A letter a story | The Flying Hippo (Iota) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Har...

  από Δέσποινα 44 Προβολές
 • A letter a story | The Jealous Bug (Zeta) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel, Sophia Mandouvalou Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Di...

  από Δέσποινα 37 Προβολές
 • A letter a story | The Love-struck Elephant (Epsilon) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Har...

  από Δέσποινα 55 Προβολές
 • A letter a story | The Teary-eyed Dragon (Delta) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel, Sophia Mandouvalou Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Di...

  από Δέσποινα 50 Προβολές
 • A letter a story | The Goggle-eyed Jack (Gamma) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel, Sophia Mandouvalou Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Di...

  από Δέσποινα 56 Προβολές
 • A letter a story | The Frog Violinist (Beta) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dim. Mar. Voices: Ηa...

  από Δέσποινα 51 Προβολές
 • A letter a story | The Uncombed Cow (Alpha) 0    0

  The first Greek educational animated series. It aims at learning the Greek alphabet and language through entertainment. Preschool and primary school pupils familiarize with letters and sounds of the Greek alphabet and language through 24 verse based, funny, surrealistic animated stories, which combine the educational language with that of fairytales and television. Each episode is designed within a context of interdisciplinary and holistic approach to knowledge and thus supports the School Curriculum in an innovative, original and attractive way. Concept - Screenplay: Sophia Mandouvalou Research - Educational Supervision: Vicky Panagopoulou, Sophia Mandouvalou Direction: Aristarchos Papadaniel Character Design - Animation: Aristarchos Papadaniel Storyboard: Sophia Mandouvalou, Aristarchos Papadaniel Models Set-up - Visual Effects: Panos Papadaniel Music: Dimitris Maramis Voic...

  από Δέσποινα 48 Προβολές
 • Παραμυθολογίες - Αφροδίτη 0    0

  Με ελευθερία και φαντασία η σειρά ‘’Παραμυθολογίες’’ παίζει με τη μυθολογία. Με την ελληνική μυθολογία, από θεό σε θεό κι από μύθο σε μύθο φτάνουμε μέχρι το σήμερα και μαθαίνουμε πόσο αρχαίο είναι το παρόν.

  από Δέσποινα 60 Προβολές
 • Παραμυθολογίες - Δήμητρα 0    0

  Με ελευθερία και φαντασία η σειρά ‘’Παραμυθολογίες’’ παίζει με τη μυθολογία. Με την ελληνική μυθολογία, από θεό σε θεό κι από μύθο σε μύθο φτάνουμε μέχρι το σήμερα και μαθαίνουμε πόσο αρχαίο είναι το παρόν.

  από Δέσποινα 104 Προβολές
 • Παραμυθολογίες - Άρτεμις 0    0

  Με ελευθερία και φαντασία η σειρά ‘’Παραμυθολογίες’’ παίζει με τη μυθολογία. Με την ελληνική μυθολογία, από θεό σε θεό κι από μύθο σε μύθο φτάνουμε μέχρι το σήμερα και μαθαίνουμε πόσο αρχαίο είναι το παρόν.

  από Δέσποινα 103 Προβολές
 • Παραμυθολογίες - Δίας 0    0

  Με ελευθερία και φαντασία η σειρά ‘’Παραμυθολογίες’’ παίζει με τη μυθολογία. Με την ελληνική μυθολογία, από θεό σε θεό κι από μύθο σε μύθο φτάνουμε μέχρι το σήμερα και μαθαίνουμε πόσο αρχαίο είναι το παρόν.

  από Δέσποινα 112 Προβολές
 • Παραμυθολογίες - Άρης 0    0

  Με ελευθερία και φαντασία η σειρά ‘’Παραμυθολογίες’’ παίζει με τη μυθολογία. Με την ελληνική μυθολογία, από θεό σε θεό κι από μύθο σε μύθο φτάνουμε μέχρι το σήμερα και μαθαίνουμε πόσο αρχαίο είναι το παρόν.

  από Δέσποινα 42 Προβολές
 • Παραμυθολογίες - Ερμής 0    0

  Με ελευθερία και φαντασία η σειρά ‘’Παραμυθολογίες’’ παίζει με τη μυθολογία. Με την ελληνική μυθολογία, από θεό σε θεό κι από μύθο σε μύθο φτάνουμε μέχρι το σήμερα και μαθαίνουμε πόσο αρχαίο είναι το παρόν.

  από Δέσποινα 45 Προβολές
 • Παραμυθολογίες - Ήφαιστος 0    0

  Με ελευθερία και φαντασία η σειρά ‘’Παραμυθολογίες’’ παίζει με τη μυθολογία. Με την ελληνική μυθολογία, από θεό σε θεό κι από μύθο σε μύθο φτάνουμε μέχρι το σήμερα και μαθαίνουμε πόσο αρχαίο είναι το παρόν.

  από Δέσποινα 46 Προβολές
 • Παραμυθολογίες - Εστία 0    0

  Με ελευθερία και φαντασία η σειρά ‘’Παραμυθολογίες’’ παίζει με τη μυθολογία. Με την ελληνική μυθολογία, από θεό σε θεό κι από μύθο σε μύθο φτάνουμε μέχρι το σήμερα και μαθαίνουμε πόσο αρχαίο είναι το παρόν.

  από Δέσποινα 43 Προβολές